es
P4‎
Tatyana Smolyaninova‎Nadezhda Medvedeva‎
3 1
7 11
11 6
12 10
11 8
6 7